Excel·lència empresarial

Els principis d'excel·lència empresarial són una referència per orientar els models de gestió de les empreses i afrontar els reptes del segle XXI, com ara ser més eficients i més competitius, tenint també en compte tots els grups d'interès (clients, persones, accionistes i societat en general).

Com podem aplicar aquests principis?

Implantant un model de gestió fonamentat en aspectes com la orientació a resultats, la orientació a client, la innovació, el lideratge, la orientació a processos, la millora contínua i la responsabilitat social empresarial.

A Sinèrgic creiem que els models de gestió empresarial de mitjans del segle passat basats en la gestió funcional ja no són vàlids per afrontar els reptes que planteja el mercat actual.

Les empreses han d'adaptar els seus models de gestió per tal de ser més competitius i promoure un creixement sostenible i continuat, en concordança amb les persones i la societat.

Està demostrat que la innovació que aporta majors beneficis no és la innovació tecnològica si no la innovació en els models de gestió empresarial.